10%

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

0

نویسنده: دکتر عیسی امینی

ناشر: انتشارات گنج دانش

نوبت چاپ: چهارم

سال: 1402

تعداد صفحات: 440

وزن: 800 گرم

شابک: 9786227974119

۲۵۲,۰۰۰ تومان

توضیحات

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

 

بخش اول – انعقاد قرارداد

فصل اول: بیان کلی

مبحث اول ‌ـ امور عینی، انتزاعی و اعتباری

مبحث دوم‌ـ وقایع حقوقی و اعمال حقوقی

گفتار اول: وقایع حقوقی

گفتار دوم: اعمال حقوقی

بند اول: قرارداد

بند دوم: ایقاع

فصل دوم: مفهوم عقد

مبحث اول ‌ـ تعریف عقد و نقدهای آن

مبحث دوم‌ـ عقود خاص همچون نکاح و قراردادهای الحاقی

مبحث سوم‌ـ عقد به‌عنوان یکی از منابع تعهدات

فصل سوم: تقسیم‌بندی عقود

مبحث اول ‌ـ عقد لازم، جائز و خیاری

گفتار اول: عقد لازم

گفتار دوم: عقد جائز

گفتار سوم: عقد خیاری

مبحث دوم ‌ـ عقد منجّز و معلّق

گفتار اول: مفهوم

گفتار دوم: شرائط معلق‌علیه

گفتار سوم: اثر عقد معلق

مبحث سوم ‌ـ عقود معین و نامعین

مبحث چهارم ‌ـ عقد تملیکی، عهدی و اذنی

گفتار اول: عقد تملیکی

گفتار دوم: عقد عهدی

گفتار سوم: عقد اذنی

مبحث پنجم ‌ـ عقد مطلق و مشروط

مبحث ششم‌ـ عقد رضایی و تشریفاتی

گفتار اول: تعریف و مفهوم

گفتار دوم: عقد عینی

گفتار سوم: اصل رضایی‌بودن

مبحث هفتم ـ عقد معوض و غیر معوض

گفتار اول: مفهوم

گفتار دوم: مقایسۀ عقد معوض و غیر معوض به شرط عوض

مبحث هشتم ‌ـ عقود محقق و عقود احتمالی

فصل چهارم: شرائط اساسی صحت معامله

مبحث اول‌ـ ضمانت اجرای آن

گفتار اول: بطلان

گفتار دوم: عدم نفوذ

مبحث دوم ‌ـ اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها

مبحث سوم ‌ـ وجود اراده (قصد و رضا)

مبحث چهارم ‌ـ اهلیت طرفین

بخش دوم – آثار عقد

فصل اول: اصول حاکم بر اثر عقد

مبحث اول ‌ـ اصل لازم‌الاتباع ‌بودن مفاد عقد

مبحث دوم‌ ـ اصل لزوم قراردادها

مبحث سوم ‌ـ اصل صحت

مبحث چهارم ‌ـ اصل رعایت حسن نیت

مبحث پنجم ـ اصل نسبی‌بودن اثر قراردادها

فصل دوم: شروط ضمن عقد

مبحث اول ‌ـ مفهوم و ماهیت شرط

مبحث دوم ‌ـ شروط باطل

مبحث سوم ‌ـ شروط باطل و مبطل

مبحث چهارم ‌ـ اقسام شروط و ضمانت اجرای آن

فصل سوم: اجرای تعهد و مسئولیت قراردادی

مبحث اول ‌ـ اجرای تعهد

گفتار اول: اجرای اختیاری

گفتار دوم: اجرای اجباری

مبحث دوم ‌ـ مسئولیت قراردادی و الزام به جبران خسارت

بخش سوم – سقوط تعهدات

فصل اول: وفای به عهد

مبحث اول ‌ـ کلیات

مبحث دوم‌ ـ تأدیه‌کننده

مبحث سوم ‌ـ شخصی که باید به وی وفای به عهد شود

مبحث چهارم‌ـ مورد تأدیه

فصل دوم: اقاله

مبحث اول ‌ـ مفهوم و تحقق آن

مبحث دوم ‌ـ آثار اقاله

فصل سوم: فسخ و انفساخ

مبحث اول ‌ـ فسخ

مبحث دوم‌ ـ انفساخ

فصل چهارم: ابراء

فصل پنجم: تبدیل تعهد

مبحث اول ‌ـ اقسام تبدیل تعهد

مبحث دوم‌ ـ شرائط تبدیل تعهد

مبحث سوم ‌ـ آثار تبدیل تعهد

فصل ششم: تهاتر

مبحث اول ‌‌ـ تهاتر قهری

مبحث دوم‌ ـ تهاتر ایقاعی و یا قراردادی

مبحث سوم‌ ـ تهاتر قضائی

فصل هفتم: مالکیت مافی‌الذمه

مبحث اول‌ ـ مفهوم و ماهیت مالکیت مافی‌الذمه

مبحث دوم‌ ـ آثار مالکیت مافی‌الذمه

توضیحات تکمیلی

وزن 706 گرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.