کتاب حقوق اداری طباطبایی موتمنی

0

مولف : دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

ناشر : سمت

نوبت انتشار : بیست و پنجم

سال انتشار : 1401

تعداد صفحه : 517

جلد : سلفون

سبک : آموزشی

شیوه بیان مطالب : موضوعی

قطع : وزیری

شابک : 9786000200015

۲۶۶,۰۰۰ تومان

توضیحات

کتاب حقوق اداری ویراست چهارم

ویژگی ها و سر فصل های کتاب حقوق اداری :

در این کتاب نوشته‌ی دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی کوشش شده است در ضمن مبحث کلی درباره حقوق اداری، اصول بنیادی آن از قبیل اصل عدم تمرکز اداری و مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها، اصل قانونمندی سازمانهای عمومی، اصل برقراری عدالت در روابط فرد و دولت و احترام به آزادی های فردی که اصول‌های مدیریت معاصر است در حدود برنامه درسی به دقت مطالعه و بررسی گردد.

کتاب دانشگاهی حاضر برای دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درسی قابل استفاده بوده و از انتشارات سمت روانه بازار شده است.

مباحث کتاب حقوق اداری

بخش 1: سازمان اداری کشور

 1. مقامات عالی سازمان اداری کشور
 2. سازمان اداری کشور در شهرستانها
 3. – موسسات عمومی
 4. نظامهای حرفه ای یا صنفی

بخش 2: استخدام دولتی

 1. کلیات
 2. اصول کلی نظام طبقه بندی مشاغل در قانون استخدام کشوری 1345 و قانون هماهنگ پرداخت حقوق 1370
 3. احکام طبقه بندی مشاغل و نظام حقوق و مزایای مستخدمین در قانون مدیریت خدمات کشوری
 4. بازنشستگی و حقوق وظیفه
 5. تاریخچه و تحول قوانین استخدامی و ویژگیهای استخدام عمومی
 6. تکالیف  و مسئولیتهای مستخدمین عمومی
 7. حقوق اجتماعی مستخدمین
 8. حالات استخدامی

بخش 3: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی

 1. پلیس اداری
 2. خدمات عمومی
 3. کمک به امور عام المنفعه و امور خیریه (سیاست حمایتی دولت)
 4. حدود وظایف و مشاغل اداری دولت

بخش 4: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری

 1. شخصیت حقوقی سازمانهای اداری
 2. اموال و ثروتهای عمومی
 3. اعمال اداری

بخش 5: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی

 1. تشخیص بین مسئولیت شخصی مستخدم و مسئولیت دولت
 2. مسئولیت شخصی مستخدمین
 3. مسئولیت مدنی دولت

بخش 6: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاه های اداری

 1. مفهوم حاکمیت قانون
 2. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.