10%

حقوق اداری بیژن عباسی

0

نویسنده: بیژن عباسی

ناشر: انتشارات دادگستر

سال: 1401

نوبت چاپ: هفتم

تعداد صفحات: 384

شابک: 9786002821553

۱۹۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

حقوق اداری بیژن عباسی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل نخست- کلیات حقوق اداری

مبحث نخست- تعریف حقوق اداری و علل ظهور آن

مبحث دوم- مبانی و نظریه‌های مربوط به حقوق اداری

مبحث سوم- منابع حقوق اداری

فصل دوم: اشخاص حقوقی اداری یا سازمان‌های اداری

مبحث نخست: مفهوم شخص حقوقی و انواع آن‌ها

مبحث دوم: روابط میان اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث سوم: نظارت بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

فصل سوم: مقامات عمومی محلی

مبحث نخست- سازمان‌های اداری قدرت مرکزی در محل و مقامات

مبحث دوم: سازمان‌های اداری منتخب مردم در محل (شوراهای اسلامی محلی، شهرداری و دهیاری)

فصل چهارم: فعالیت‌ها و اعمال اداره

مبحث نخست: دمات عمومی

مبحث دوم: پلیس اداری

فصل پنجم: حقوق استخدامی

مبحث نخست- مفهوم مستخدم دولت از دیدگاه قانون مدیریت خدمات کشوری

مبحث دوم: دامنه‌ی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

مبحث سوم: ورود به خدمت و شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی

مبحث چهارم: گونه‌های کارکنان دولت

مبحث پنجم- حالت استخدامی کارمندان رسمی

مبحث ششم: خروج کارکنان دولت از خدمت در دستگاه اجرایی

مبحث هفتم- حقوق و مزایای مادی و غیرمادی کارکنان دولت

مبحث هشتم- حقوق مردم در ادارات و تکالیف و مسئولیت اداری کارکنان دولت

فصل ششم: نظارت بر اداره

مبحث نخست- نظارت بر اداره توسط نهاد آمبودزمان و سازمان بازرسی کل کشور

مبحث دوم- نظارت قضایی بر اداره یا دادرسی اداری

توضیحات تکمیلی

وزن 706 گرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.