فیلتر

دوره حقوق مدنی عقود معین کاتوزیان (جلد سوم)

 • 7% ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲۵,۵۰۰ تومان
  نويسنده:دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار: 1402 نوبت انتشار: سیزدهم سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:533 جلد:گالینگور وزن :934 گرم شابک:9789645986370

  قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد چهارم

 • 10% ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  نويسنده:دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار:1402 نوبت انتشار:شانزدهم (هفتم گنج دانش) سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:336 جلد:گالینگور وزن :644 گرم شابک:9786226187169

  دوره حقوق مدنی عقود معین کاتوزیان (جلد چهارم)

 • 7% ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰۹,۳۰۰ تومان
  ناشر:انتشارات گنج دانش نويسنده: دکتر ناصر کاتوزیان سال انتشار:1402 نوبت انتشار: چهاردهم سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:574 جلد:گالینگور وزن :964 گرم شابک:9786006244785

  قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد پنجم

 • 10% ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  نويسنده:زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار:1402 نوبت انتشار:هفدهم (هشتم گنج دانش) سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:392 جلد:گالینگور وزن :714 گرم شابک:9786226187176

  دوره حقوق مدنی خانواده جلد اول دکتر کاتوزیان

 • 10% ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  ناشر:انتشارات گنج دانش نويسنده:دکتر ناصر کاتوزیان سال انتشار: 1402 نوبت انتشار: هفتم سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:488 جلد:گالینگور وزن :880 گرم شابک:9786226187145

  قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد سوم

 • 10% ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  مولف: دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار:1402 نوبت انتشار: هجدهم (نهم گنج دانش) سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:404 جلد:گالینگور وزن :758 گرم شابك:9786226187138

  کتاب الزامات خارج از قرارداد کاتوزیان جلد دوم

 • 10% ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  نويسنده: دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار: 1401 نوبت انتشار: چهارم سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:به ترتیب مواد قانونی قطع:وزیری تعداد صفحه:506 جلد:سلفون شابک:9786006244990 وزن :724 گرم

  قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد اول

 • 9% ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  نويسنده:دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش نوبت چاپ: بیست و دوم سال انتشار: 1402 تعداد صفحات: 608 نوع جلد: گالینگور (سخت) شابك:9786226187121

  الزامات خارج از قرارداد دکتر کاتوزیان جلد اول

 • 7% ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۳,۴۰۰ تومان
  مولف : دکتر ناصر کاتوزیان ناشر: انتشارات گنج دانش نوبت چاپ: پنجم سال: 1402 تعداد صفحات: 613 قطع : وزیری شیوه بیان مطالب : موضوعی جلد : سلفون سبک : آموزشی شابک: 9786226187268

  دوره حقوق مدنی خانواده جلد دوم دکتر کاتوزیان

 • 10% ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  نويسنده: دکتر ناصر کاتوزیان ناشر:انتشارات گنج دانش سال انتشار:1402 نوبت انتشار:پنجم سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:400 جلد:گالینگور وزن :748 گرم شابک:9786006244945

  کتاب الزامات خارج از قرارداد کاتوزیان جلد سوم

 • 10% ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  مولف: دکتر ناصر کاتوزیان-دکتر محسن ایزانلو ناشر: گنج دانش سال انتشار: چهارم نوبت انتشار: 1402 سبک:آموزشی شیوه بیان مطالب:موضوعی قطع:وزیری تعداد صفحه:572 جلد:سلفون وزن :792 گرم شابک:9786006244907